Upratovacie služby žilinský kraj
Zavolajte nám

+421 950 594 568

Zásady ochrany osobných údajov

  1. Zásady ochrany osobných údajov nájdete na našej webovej stránke https://www.multiverzem.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie-eu/. Tieto zásady vysvetľujú, aké osobné údaje zhromažďujeme a ako ich používame.
  2. Zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje iba v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme tretej strane bez vášho súhlasu.
  3. Používame bezpečné metódy na zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov, ako sú napríklad šifrovanie a bezpečné servery.
  4. Ste vždy oprávnení požiadať o prístup k vašim osobným údajom alebo o ich odstránenie zo zoznamov. Môžete tak urobiť prostredníctvom nášho formulára na kontaktovanie podpory alebo e-mailom na adresu info@multiverzem.sk.
  5. Zhromažďujeme iba nevyhnutné osobné údaje potrebné na poskytovanie našich služieb.
  6. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne našich zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým sa starať o vaše osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho formulára na kontaktovanie podpory alebo e-mailom na adresu info@multiverzem.sk.
  7. Ak zhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 16 rokov, vždy zabezpečíme súhlas rodičov alebo opatrovníkov.
  8. V prípade havárie alebo úniku osobných údajov máme postupy na rýchle reagovanie a minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych dôsledkov. Budeme vás informovať o akomkoľvek úniku vašich osobných údajov, ak by sme považovali za potrebné alebo pokiaľ nás to budú vyžadovať zákony alebo regulačné orgány. Okamžite začneme konať na odstránenie problému a budeme vás pravidelne informovať o pokroku v našom vyšetrovaní.
  9. Dúfame, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov vám poskytnú dostatočné informácie o tom, ako zabezpečujeme vaše osobné údaje na našej webovej stránke https://www.multiverzem.sk. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať.